Swoiphs SJ-O b26-10 [#22695815030497]

100,00%
Swoiphs SJ-O b26-10 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 207 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3750
Hvězdný radius:
0,5153
Stáří:
3 180 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 280 K
Swoiphs SJ-O b26-10 1 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
324 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1957
Hvězdný rádius:
4 378 km

Tlak na povrchu:
239,36 atmosfér

Gravitace:
0,42 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
140 K
Swoiphs SJ-O b26-10 2 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
436 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3392
Hvězdný rádius:
5 203 km

Tlak na povrchu:
687,11 atmosfér

Gravitace:
0,51 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
131 K
Swoiphs SJ-O b26-10 3 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
437 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2649
Hvězdný rádius:
4 816 km

Tlak na povrchu:
515,33 atmosfér

Gravitace:
0,46 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
127 K
Swoiphs SJ-O b26-10 4 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
598 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3428
Hvězdný rádius:
5 220 km

Tlak na povrchu:
698,89 atmosfér

Gravitace:
0,51 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
113 K
Vzdálenost k cíli:
800 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,5690
Hvězdný rádius:
6 554 km

Tlak na povrchu:
1 192,29 atmosfér

Gravitace:
0,54 G

Vulkanismus:
Water Magma
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
211 K
Vzdálenost k cíli:
1 085 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6262
Hvězdný rádius:
6 750 km

Tlak na povrchu:
1 247,35 atmosfér

Gravitace:
0,56 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
89 K
Vzdálenost k cíli:
1 582 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,6794
Hvězdný rádius:
9 061 km

Tlak na povrchu:
0,32 atmosfér

Gravitace:
0,83 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
51 K
Swoiphs SJ-O b26-10 7 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 575 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0365
Hvězdný rádius:
2 912 km

Gravitace:
0,18 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
50 K

Materiály:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) V (2,9%) Cd (0,9%) Ru (0,7%) W (0,7%)
Vzdálenost k cíli:
3 483 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
2,1179
Hvězdný rádius:
9 708 km

Tlak na povrchu:
0,43 atmosfér

Gravitace:
0,91 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
34 K