Swoiphs SJ-O b26-10 [#22695815030497]

Swoiphs SJ-O b26-10 7
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 582 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
JoFlow
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,6794
Hvězdný rádius:
9 061 km

Povrchová teplota:
51 K
Tlak na povrchu:
0,32478827 atmosfér

Gravitace:
0,83 G

Složení:
67,93% Ice
21,49% Rock
10,58% Metal
Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Složení atmosféry:
97,56% Helium
2,44% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
3 366,4 d
Úhel zakřivení:
3,17 au
Výstřednost dráhy:
0,0002
Sklon dráhy:
0,02°
Periapsida:
95,84°
Rychlost rotace:
1,9 d
Axiální náklon:
0,3850 °