Swoiphs SJ-O b26-10 [#22695815030497]

Swoiphs SJ-O b26-10 3
Typ:
Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
437 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
JoFlow
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2649
Hvězdný rádius:
4 816 km

Povrchová teplota:
127 K
Tlak na povrchu:
515,32853689 atmosfér

Gravitace:
0,46 G

Složení:
46,15% Ice
36,16% Rock
17,68% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Složení atmosféry:
99,97% Nitrogen

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
23,9 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0477
Sklon dráhy:
-6,47°
Periapsida:
355,60°
Rychlost rotace:
31,9 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,3190 °