Prua Hypai JI-I d10-41 [#1419645963483]

Prua Hypai JI-I d10-41 B 2
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
36 942 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
15 316 CR

Hmotností Země:
1,1956
Hvězdný rádius:
6 405 km

Povrchová teplota:
1 016 K
Tlak na povrchu:
191,45257340 atmosfér

Gravitace:
1,19 G

Složení:
66,63% Rock
33,37% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Složení atmosféry:
98,90% Carbon dioxide
0,99% Sulphur dioxide
0,11% Nitrogen

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
320,4 d
Úhel zakřivení:
0,94 au
Výstřednost dráhy:
0,0023
Sklon dráhy:
0,32°
Periapsida:
121,26°
Rychlost rotace:
1,3 d
Axiální náklon:
0,2584 °