2MASS J05354433+1005543 [#675785352057]

100,00%
2MASS J05354433+1005543 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2500
Hvězdný radius:
0,4283
Stáří:
10 886 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 419 K
2MASS J05354433+1005543 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
7 743 300 000 Mt

Inner radius:
491 450 km
Outer radius:
1 603 700 km
2MASS J05354433+1005543 1 / Gas giant with ammonia-based life
Vzdálenost k cíli:
603 ls
Předpokládaná hodnota:
844 CR

Hmotností Země:
338,8734
Hvězdný rádius:
73 709 km

Gravitace:
2,54 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
104 K
Vzdálenost k cíli:
603 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0066
Hvězdný rádius:
1 643 km

Tlak na povrchu:
46,89 atmosfér

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
207 K
Vzdálenost k cíli:
604 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0034
Hvězdný rádius:
1 327 km

Tlak na povrchu:
29,98 atmosfér

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
189 K
Vzdálenost k cíli:
605 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0115
Hvězdný rádius:
1 977 km

Tlak na povrchu:
3,17 atmosfér

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
136 K
2MASS J05354433+1005543 1 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
600 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0066
Hvězdný rádius:
1 642 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
60 K

Materiály:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Se (4,3%) Ge (3,5%) V (3,0%) Cd (1,0%) Te (0,9%) Sn (0,7%)
2MASS J05354433+1005543 1 d a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
600 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
653 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
60 K

Materiály:
S (30,1%) C (25,3%) P (16,2%) Fe (9,3%) Ni (7,0%) Cr (4,2%) Mn (3,8%) V (2,3%) Sb (0,7%) Mo (0,6%) W (0,5%)
2MASS J05354433+1005543 1 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
605 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0035
Hvězdný rádius:
1 332 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
59 K

Materiály:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Mo (0,8%) Y (0,7%) Sn (0,7%)
2MASS J05354433+1005543 1 f / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
600 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0030
Hvězdný rádius:
1 272 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
58 K

Materiály:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Se (4,3%) As (1,6%) Cd (1,0%) Nb (0,8%) Ru (0,8%)
2MASS J05354433+1005543 2 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
906 ls
Předpokládaná hodnota:
4 842 CR

Hmotností Země:
454,3370
Hvězdný rádius:
75 692 km

Gravitace:
3,23 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
112 K
2MASS J05354433+1005543 2 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
905 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0100
Hvězdný rádius:
1 889 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
58 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Zn (3,3%) V (3,0%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
2MASS J05354433+1005543 2 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
902 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0110
Hvězdný rádius:
1 947 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
54 K

Materiály:
S (26,3%) C (22,1%) P (14,1%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Te (0,9%) Nb (0,8%) Mo (0,8%)
Vzdálenost k cíli:
904 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0028
Hvězdný rádius:
1 246 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
52 K
2MASS J05354433+1005543 2 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
912 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0072
Hvězdný rádius:
1 691 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
51 K

Materiály:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Cd (1,0%) Nb (0,8%) Sb (0,7%)
2MASS J05354433+1005543 2 d a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
912 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
768 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
51 K

Materiály:
S (31,4%) C (26,4%) P (16,9%) Fe (9,7%) Ni (7,3%) Cr (4,4%) As (1,4%) Zr (1,1%) Mo (0,6%) W (0,5%) Tc (0,4%)
2MASS J05354433+1005543 2 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
915 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0046
Hvězdný rádius:
1 463 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
50 K

Materiály:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Se (4,3%) As (1,6%) Sb (0,8%) W (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J05354433+1005543 3 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 155 ls
Předpokládaná hodnota:
3 466 CR

Hmotností Země:
26,9071
Hvězdný rádius:
40 916 km

Gravitace:
0,65 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
45 K
2MASS J05354433+1005543 3 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 154 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0023
Hvězdný rádius:
1 157 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
40 K

Materiály:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,6%) Ni (9,5%) Se (4,3%) Ge (3,6%) As (1,6%) Nb (0,9%) Sb (0,8%) Sn (0,8%)
2MASS J05354433+1005543 3 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 154 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
740 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
40 K

Materiály:
S (27,3%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Ge (3,5%) V (3,0%) Sb (0,7%) W (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J05354433+1005543 4 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 514 ls
Předpokládaná hodnota:
3 595 CR

Hmotností Země:
37,9342
Hvězdný rádius:
45 757 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,74 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
41 K
2MASS J05354433+1005543 4 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 514 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
578 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
35 K

Materiály:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Ge (3,4%) Mo (0,8%) Sn (0,7%) Tc (0,4%)
2MASS J05354433+1005543 4 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 512 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
573 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
35 K

Materiály:
S (27,3%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Se (4,3%) As (1,6%) Cd (1,0%) Sb (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J05354433+1005543 4 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 517 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
572 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
35 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Sb (0,7%) W (0,7%)
2MASS J05354433+1005543 4 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 515 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0009
Hvězdný rádius:
839 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
35 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Zn (3,3%) V (3,0%) Te (0,9%) Nb (0,8%) Mo (0,8%)
Vzdálenost k cíli:
2 161 ls
Předpokládaná hodnota:
527 CR

Hmotností Země:
4,2292
Hvězdný rádius:
11 807 km

Tlak na povrchu:
0,79 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,23 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
29 K