Pria Thoi ZP-G d10-37 [#1278415472859]

Pria Thoi ZP-G d10-37 AB 4 a
Typ:
Metal-rich body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
945 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Ulvkar
First mapped for EDSM by:
PROtoKOPs
Předpokládaná hodnota:
23 161 CR
Efficiency target:
1

Hmotností Země:
0,0000
Hvězdný rádius:
137 km

Povrchová teplota:
1 042 K

Gravitace:
0,04 G

Složení:
100,00% Metal
0,00% Ice
0,00% Rock
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
8,0 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0345
Sklon dráhy:
11,36°
Periapsida:
162,53°
Rychlost rotace:
5,3 d
Axiální náklon:
0,2542 °

Materiály:
Fe (32,3%) Ni (24,5%) Cr (14,5%) Mn (13,4%) Zn (8,8%) Cd (2,5%) Mo (2,1%) Y (1,9%)