Qiedea TD-Z b33-2 [#5002965294369]

Qiedea TD-Z b33-2 6
Typ:
Water world
Vzdálenost k cíli:
77 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Mad Hammer
First mapped for EDSM by:
Mad Hammer
Předpokládaná hodnota:
261 005 CR
Efficiency target:
6

Hmotností Země:
0,2874
Hvězdný rádius:
4 988 km

Povrchová teplota:
251 K
Tlak na povrchu:
8,07610042 atmosfér

Gravitace:
0,47 G

Složení:
48,88% Ice
34,56% Rock
16,56% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon
Složení atmosféry:
76,56% Argon
21,79% Nitrogen
1,63% Oxygen

Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Oběžná doba:
36,4 d
Úhel zakřivení:
0,15 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
0,03°
Periapsida:
319,35°
Rychlost rotace:
36,4 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,0331 °