Zunuae RZ-U c17-2467 [#678206709867930]

Zunuae RZ-U c17-2467
Typ:
M (Red dwarf) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Amnesie
Předpokládaná hodnota:
1 209 CR

Stáří:
2 872 million years
Celá spektrální třída:
M2 Va
Svítivost:
Va

Hmotnosti Slunce:
0,4805
Hvězdný radius:
0,6428

Povrchová teplota:
3 327 K


Absolutní velikost:
8,1876
Rychlost rotace:
2,5 d
Axiální náklon:
0,0000 °
Zunuae RZ-U c17-2467 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
38 737 000 000 000 Mt

Inner radius:
752 010 km
Outer radius:
1 890 000 km