Pyrivu PK-T a85-1 [#22960358094552]

Pyrivu PK-T a85-1
Typ:
T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
mroriginality
Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Stáří:
1 792 million years
Celá spektrální třída:
T6 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,0469
Hvězdný radius:
0,1497

Povrchová teplota:
887 K


Absolutní velikost:
17,0951
Rychlost rotace:
0,7 d
Axiální náklon:
0,0000 °