2MASS J05353004+0959255 [#676053787513]

100,00%
2MASS J05353004+0959255 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3203
Hvězdný radius:
0,4973
Stáří:
9 394 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 872 K
2MASS J05353004+0959255 A A Belt
Class:
Rocky

Mass:
65 654 000 000 000 Mt

Inner radius:
571 490 km
Outer radius:
1 651 100 km
2MASS J05353004+0959255 A 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
7 ls
Předpokládaná hodnota:
13 594 CR

Hmotností Země:
0,1950
Hvězdný rádius:
3 679 km

Gravitace:
0,59 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
754 K

Materiály:
Fe (22,6%) Ni (17,1%) S (16,0%) C (13,4%) Cr (10,2%) P (8,6%) Zn (6,1%) Zr (2,6%) Mo (1,5%) W (1,2%) Tc (0,8%)
2MASS J05353004+0959255 A 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
12 ls
Předpokládaná hodnota:
13 718 CR

Hmotností Země:
0,2278
Hvězdný rádius:
3 863 km

Gravitace:
0,62 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
580 K

Materiály:
Fe (21,9%) Ni (16,5%) S (15,5%) C (13,0%) Cr (9,8%) Mn (9,0%) P (8,3%) Zr (2,5%) Nb (1,5%) W (1,2%) Tc (0,8%)
2MASS J05353004+0959255 A 3 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
23 ls
Předpokládaná hodnota:
14 998 CR

Hmotností Země:
0,8950
Hvězdný rádius:
5 877 km

Tlak na povrchu:
1,50 atmosfér

Gravitace:
1,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Sulphur dioxide

Povrchová teplota:
460 K
2MASS J05353004+0959255 A 4 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
41 ls
Předpokládaná hodnota:
14 464 CR

Hmotností Země:
0,5292
Hvězdný rádius:
5 004 km

Tlak na povrchu:
11,40 atmosfér

Gravitace:
0,86 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide

Povrchová teplota:
729 K
2MASS J05353004+0959255 AB 1 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
4 327 ls
Předpokládaná hodnota:
3 105 CR

Hmotností Země:
8,8358
Hvězdný rádius:
18 558 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
29 K
2MASS J05353004+0959255 AB 1 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 317 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
548 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
26 K

Materiály:
S (28,0%) C (23,6%) P (15,1%) Fe (12,6%) Ni (9,6%) Se (4,4%) V (3,1%) As (1,6%) Ru (0,8%) W (0,7%) Hg (0,6%)
2MASS J05353004+0959255 AB 1 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 347 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
605 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
26 K

Materiály:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,4%) Ni (9,3%) Se (4,3%) Ge (3,6%) V (3,0%) Nb (0,8%) Y (0,7%) Sn (0,7%)
2MASS J05353004+0959255 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
2 898 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2188
Hvězdný radius:
0,3680
Stáří:
9 394 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
2 275 K
2MASS J05353004+0959255 B A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
58 477 000 000 000 Mt

Inner radius:
444 460 km
Outer radius:
1 454 000 km
2MASS J05353004+0959255 B 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
2 913 ls
Předpokládaná hodnota:
150 335 CR

Hmotností Země:
0,1080
Hvězdný rádius:
3 050 km

Tlak na povrchu:
0,23 atmosfér

Gravitace:
0,47 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Povrchová teplota:
276 K
2MASS J05353004+0959255 B 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
2 913 ls
Předpokládaná hodnota:
147 826 CR

Hmotností Země:
0,0781
Hvězdný rádius:
2 750 km

Tlak na povrchu:
149,69 atmosfér

Gravitace:
0,42 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot thick Water
Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Povrchová teplota:
1 075 K
2MASS J05353004+0959255 B 3 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
2 857 ls
Předpokládaná hodnota:
150 680 CR

Hmotností Země:
0,1127
Hvězdný rádius:
3 092 km

Tlak na povrchu:
5,79 atmosfér

Gravitace:
0,48 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot thick Water
Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Povrchová teplota:
645 K
Vzdálenost k cíli:
2 922 ls
Předpokládaná hodnota:
258 403 CR

Hmotností Země:
0,2435
Hvězdný rádius:
3 945 km

Tlak na povrchu:
0,20 atmosfér

Gravitace:
0,64 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Oxygen
Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Povrchová teplota:
256 K
Vzdálenost k cíli:
2 922 ls
Předpokládaná hodnota:
252 083 CR

Hmotností Země:
0,1590
Hvězdný rádius:
3 449 km

Tlak na povrchu:
0,08 atmosfér

Gravitace:
0,54 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Carbon dioxide-rich
Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Povrchová teplota:
253 K
Vzdálenost k cíli:
2 915 ls
Předpokládaná hodnota:
100 393 CR

Hmotností Země:
0,8555
Hvězdný rádius:
6 878 km

Tlak na povrchu:
403,14 atmosfér

Gravitace:
0,74 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Thick Argon-rich

Povrchová teplota:
303 K
2MASS J05353004+0959255 B 7 / Ammonia world
Vzdálenost k cíli:
2 920 ls
Předpokládaná hodnota:
145 503 CR

Hmotností Země:
0,5442
Hvězdný rádius:
6 463 km

Tlak na povrchu:
180,10 atmosfér

Gravitace:
0,53 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Ammonia and Oxygen

Povrchová teplota:
189 K
Vzdálenost k cíli:
2 870 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,5492
Hvězdný rádius:
6 481 km

Tlak na povrchu:
918,83 atmosfér

Gravitace:
0,53 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich

Povrchová teplota:
213 K
2MASS J05353004+0959255 B 9 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 540 ls
Předpokládaná hodnota:
3 437 CR

Hmotností Země:
24,7769
Hvězdný rádius:
22 833 km

Gravitace:
1,93 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
106 K