Stuelou MM-C b30-5 [#11578290486017]

Stuelou MM-C b30-5 4 c
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
871 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
nijutsu
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0023
Hvězdný rádius:
1 168 km

Povrchová teplota:
78 K

Gravitace:
0,07 G

Složení:
82,57% Ice
15,86% Rock
1,56% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
25,9 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0001
Sklon dráhy:
0,07°
Periapsida:
128,27°
Rychlost rotace:
25,9 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,3038 °

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) V (3,0%) Cd (1,0%) Mo (0,8%) Ru (0,8%)