Dryau Aoc MJ-M b48-17 [#38166824240033]

31,71%
Dryau Aoc MJ-M b48-17 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2227
Hvězdný radius:
0,4234
Stáří:
1 482 million years
Svítivost:
VI

Povrchová teplota:
2 052 K
Dryau Aoc MJ-M b48-17 A 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
126 ls
Předpokládaná hodnota:
14 016 CR

Hmotností Země:
0,3245
Hvězdný rádius:
4 428 km

Tlak na povrchu:
167,46 atmosfér

Gravitace:
0,67 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
137 K
Dryau Aoc MJ-M b48-17 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
5 569 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1172
Hvězdný radius:
0,2662
Stáří:
1 482 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 509 K
Dryau Aoc MJ-M b48-17 C / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
135 903 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1133
Hvězdný radius:
0,2367
Stáří:
1 482 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 396 K
Dryau Aoc MJ-M b48-17 C A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
38 275 000 000 000 Mt

Inner radius:
297 190 km
Outer radius:
1 167 600 km
Dryau Aoc MJ-M b48-17 C 4 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
135 063 ls
Předpokládaná hodnota:
3 706 CR

Hmotností Země:
50,1323
Hvězdný rádius:
50 546 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,80 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
26 K
Dryau Aoc MJ-M b48-17 C 6 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
137 072 ls
Předpokládaná hodnota:
3 596 CR

Hmotností Země:
38,0567
Hvězdný rádius:
46 849 km

Gravitace:
0,71 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
23 K
Dryau Aoc MJ-M b48-17 C 6 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
137 070 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0019
Hvězdný rádius:
1 086 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Y (0,7%) W (0,7%)
Dryau Aoc MJ-M b48-17 C 6 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
137 068 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0014
Hvězdný rádius:
991 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Se (4,2%) V (3,0%) Cd (1,0%) Ru (0,8%) Sn (0,7%)
Dryau Aoc MJ-M b48-17 C 6 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
137 072 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
670 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Cr (5,6%) V (3,1%) As (1,6%) Te (0,9%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)
Dryau Aoc MJ-M b48-17 C 6 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
137 076 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0010
Hvězdný rádius:
880 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,8%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Cr (5,6%) V (3,1%) As (1,6%) Nb (0,9%) Ru (0,8%) W (0,7%)
Dryau Aoc MJ-M b48-17 C 6 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
137 069 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0009
Hvězdný rádius:
843 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Sb (0,7%) W (0,7%)
Dryau Aoc MJ-M b48-17 C 6 f / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
137 069 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
788 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Se (4,3%) As (1,6%) Nb (0,8%) Sn (0,7%) Tc (0,4%)
Dryau Aoc MJ-M b48-17 C 7 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
134 847 ls
Předpokládaná hodnota:
3 135 CR

Hmotností Země:
9,7938
Hvězdný rádius:
19 101 km

Gravitace:
1,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
18 K