Dryau Aoc MJ-M b48-17 [#38166824240033]

Dryau Aoc MJ-M b48-17 C 6 c
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
137 072 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
670 km

Povrchová teplota:
20 K

Gravitace:
0,04 G

Složení:
82,51% Ice
15,92% Rock
1,57% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
41,6 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0018
Sklon dráhy:
0,43°
Periapsida:
6,68°
Rychlost rotace:
41,6 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,1516 °

Materiály:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Cr (5,6%) V (3,1%) As (1,6%) Te (0,9%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)