Dryau Aoc MJ-M b48-17 [#38166824240033]

Dryau Aoc MJ-M b48-17 A 1
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
126 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
14 016 CR

Hmotností Země:
0,3245
Hvězdný rádius:
4 428 km

Povrchová teplota:
137 K
Tlak na povrchu:
167,45701456 atmosfér

Gravitace:
0,67 G

Složení:
62,70% Rock
30,98% Metal
6,32% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Složení atmosféry:
99,97% Nitrogen

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
98,5 d
Úhel zakřivení:
0,25 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
280,80°
Rychlost rotace:
98,5 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,4139 °