Striechooe OM-W b34-0 [#665316454697]

Striechooe OM-W b34-0 7 a
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 278 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
750 km

Povrchová teplota:
50 K

Gravitace:
0,04 G

Složení:
82,55% Ice
15,90% Rock
1,55% Metal
Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
2,2 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0016
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
281,42°
Rychlost rotace:
2,2 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,2444 °

Materiály:
S (26,3%) C (22,1%) P (14,2%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Cd (0,9%) Sb (0,7%) Sn (0,7%)