NGC 3590 CLA 25 [#44390417684]

100,00%
NGC 3590 CLA 25 A / B (Blue-White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 284 CR

Hmotnosti Slunce:
4,6211
Hvězdný radius:
2,6084
Stáří:
570 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
14 986 K
NGC 3590 CLA 25 A 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
2 010 ls
Předpokládaná hodnota:
17 291 CR

Hmotností Země:
5,3385
Hvězdný rádius:
9 797 km

Tlak na povrchu:
2 029,31 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
2,26 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide

Povrchová teplota:
2 342 K
NGC 3590 CLA 25 A 1 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 010 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
466 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
561 K

Materiály:
Fe (19,5%) S (19,1%) C (16,0%) Ni (14,7%) P (10,3%) Cr (8,8%) Zn (5,3%) As (2,5%) Cd (1,5%) Mo (1,3%) Y (1,2%)
NGC 3590 CLA 25 A 1 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 009 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0005
Hvězdný rádius:
572 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
561 K

Materiály:
Fe (18,4%) S (18,0%) C (15,2%) Ni (13,9%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Te (1,4%) Mo (1,2%) Sn (1,1%)
NGC 3590 CLA 25 A 2 / Y (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
2 724 ls
Předpokládaná hodnota:
1 200 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0117
Hvězdný radius:
0,0589
Stáří:
570 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
369 K
NGC 3590 CLA 25 A 2 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 727 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
658 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
488 K

Materiály:
Fe (19,5%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Cr (8,8%) V (4,8%) Se (3,0%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Ru (1,2%)
NGC 3590 CLA 25 A 2 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 720 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0011
Hvězdný rádius:
728 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
488 K

Materiály:
Fe (19,4%) S (19,0%) C (16,0%) Ni (14,7%) P (10,2%) Cr (8,7%) Zn (5,3%) Se (3,0%) Cd (1,5%) Y (1,2%) Sn (1,2%)
NGC 3590 CLA 25 A 2 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 729 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0026
Hvězdný rádius:
969 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
488 K

Materiály:
Fe (19,4%) S (18,9%) C (15,9%) Ni (14,7%) P (10,2%) Mn (8,0%) Zn (5,3%) V (4,8%) Nb (1,3%) W (1,1%) Tc (0,7%)
NGC 3590 CLA 25 A 2 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 718 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0018
Hvězdný rádius:
859 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
488 K

Materiály:
Fe (19,0%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,3%) P (10,0%) Cr (8,5%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Mo (1,2%) Sb (1,2%) W (1,0%)
NGC 3590 CLA 25 A 2 e / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 736 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0138
Hvězdný rádius:
1 660 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,20 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
488 K

Materiály:
Fe (19,3%) S (17,3%) Ni (14,6%) C (14,5%) P (9,3%) Cr (8,7%) Mn (8,0%) V (4,7%) Cd (1,5%) Y (1,2%) W (1,1%)
NGC 3590 CLA 25 A 3 / Y (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
3 462 ls
Předpokládaná hodnota:
1 200 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0117
Hvězdný radius:
0,0644
Stáří:
570 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
376 K
NGC 3590 CLA 25 A 3 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 459 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0142
Hvězdný rádius:
1 687 km

Gravitace:
0,20 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
441 K

Materiály:
Fe (20,3%) S (19,9%) C (16,7%) Ni (15,3%) P (10,7%) Ge (5,8%) V (5,0%) Se (3,1%) Nb (1,4%) W (1,1%) Tc (0,7%)
NGC 3590 CLA 25 A 3 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 463 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0202
Hvězdný rádius:
1 893 km

Gravitace:
0,23 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
441 K

Materiály:
Fe (19,5%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Cr (8,8%) Ge (5,6%) Se (3,0%) Mo (1,3%) Hg (0,9%) Tc (0,7%)
NGC 3590 CLA 25 A 3 b a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 463 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
441 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
441 K

Materiály:
S (20,9%) Fe (18,5%) C (17,5%) Ni (14,0%) P (11,2%) Ge (6,1%) V (4,5%) Se (3,3%) Te (1,6%) Cd (1,4%) Sn (1,0%)
NGC 3590 CLA 25 A 4 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
3 439 ls
Předpokládaná hodnota:
792 CR

Hmotností Země:
205,3261
Hvězdný rádius:
69 190 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,74 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
454 K
NGC 3590 CLA 25 A 5 / Y (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
5 208 ls
Předpokládaná hodnota:
1 200 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0234
Hvězdný radius:
0,0950
Stáří:
570 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
535 K
NGC 3590 CLA 25 A 5 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
5 209 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0135
Hvězdný rádius:
1 659 km

Gravitace:
0,20 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
454 K

Materiály:
Fe (19,1%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,4%) P (10,1%) Cr (8,6%) Zn (5,2%) V (4,7%) Nb (1,3%) Sb (1,2%) Sn (1,1%)
NGC 3590 CLA 25 A 5 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
5 202 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0114
Hvězdný rádius:
1 570 km

Gravitace:
0,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
430 K

Materiály:
Fe (20,3%) S (19,8%) C (16,7%) Ni (15,3%) P (10,7%) Cr (9,1%) As (2,6%) Zr (2,4%) Cd (1,6%) W (1,1%) Po (0,5%)
NGC 3590 CLA 25 A 5 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
5 199 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0860
Hvězdný rádius:
3 024 km

Gravitace:
0,38 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
414 K

Materiály:
Fe (19,5%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Mn (8,1%) Ge (5,6%) Se (3,0%) Mo (1,3%) Y (1,2%) Sn (1,2%)
NGC 3590 CLA 25 A 5 c a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
5 199 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
641 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
414 K

Materiály:
S (19,5%) Fe (17,3%) C (16,4%) Ni (13,1%) P (10,5%) Cr (7,8%) Mn (7,1%) Zn (4,7%) Te (1,5%) Nb (1,2%) W (1,0%)
NGC 3590 CLA 25 A 5 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
5 206 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0868
Hvězdný rádius:
3 033 km

Gravitace:
0,38 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
402 K

Materiály:
Fe (18,6%) S (18,2%) C (15,3%) Ni (14,1%) P (9,8%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) Zn (5,1%) Mo (1,2%) W (1,0%) Tc (0,7%)
NGC 3590 CLA 25 A 6 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
5 264 ls
Předpokládaná hodnota:
564 CR

Hmotností Země:
9,0334
Hvězdný rádius:
27 001 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,50 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
376 K
NGC 3590 CLA 25 A 6 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
5 264 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
657 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
382 K

Materiály:
Fe (19,1%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,5%) P (10,0%) Mn (7,9%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Te (1,4%) Sn (1,1%) W (1,1%)
NGC 3590 CLA 25 B / B (Blue-White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
163 790 ls
Předpokládaná hodnota:
1 248 CR

Hmotnosti Slunce:
2,6719
Hvězdný radius:
2,0907
Stáří:
570 million years
Svítivost:
Vab

Povrchová teplota:
12 344 K
NGC 3590 CLA 25 B 1 / Metal-rich body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
163 895 ls
Předpokládaná hodnota:
29 110 CR

Hmotností Země:
0,0737
Hvězdný rádius:
2 172 km

Gravitace:
0,64 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
1 019 K

Materiály:
Fe (35,0%) Ni (26,5%) Mn (14,5%) Zn (9,5%) V (8,6%) Cd (2,7%) Mo (2,3%) Po (1,0%)
NGC 3590 CLA 25 B 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
163 349 ls
Předpokládaná hodnota:
13 941 CR

Hmotností Země:
0,2973
Hvězdný rádius:
4 200 km

Gravitace:
0,69 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
869 K

Materiály:
Fe (22,1%) Ni (16,7%) S (15,7%) C (13,2%) Cr (9,9%) P (8,5%) Zn (6,0%) Ge (4,6%) Nb (1,5%) W (1,2%) Po (0,6%)
NGC 3590 CLA 25 B 3 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
164 351 ls
Předpokládaná hodnota:
14 495 CR

Hmotností Země:
0,5463
Hvězdný rádius:
5 064 km

Gravitace:
0,87 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
756 K

Materiály:
Fe (23,9%) Ni (18,1%) S (16,9%) C (14,2%) P (9,1%) V (5,9%) Ge (5,0%) Se (2,7%) Nb (1,6%) Y (1,4%) W (1,3%)
NGC 3590 CLA 25 B 3 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
164 352 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0065
Hvězdný rádius:
1 289 km

Gravitace:
0,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
756 K

Materiály:
Fe (19,3%) S (17,3%) Ni (14,6%) C (14,6%) P (9,3%) Cr (8,7%) Mn (8,0%) Zn (5,3%) Sn (1,2%) W (1,1%) Tc (0,7%)
NGC 3590 CLA 25 B 4 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
162 955 ls
Předpokládaná hodnota:
13 753 CR

Hmotností Země:
0,2377
Hvězdný rádius:
3 916 km

Gravitace:
0,63 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
650 K

Materiály:
Fe (22,1%) Ni (16,7%) S (15,7%) C (13,2%) Mn (9,1%) P (8,4%) Zn (6,0%) Ge (4,6%) Cd (1,7%) Ru (1,4%) W (1,2%)
NGC 3590 CLA 25 B 5 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
162 813 ls
Předpokládaná hodnota:
13 624 CR

Hmotností Země:
0,2027
Hvězdný rádius:
3 725 km

Gravitace:
0,59 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
556 K

Materiály:
Fe (22,4%) Ni (16,9%) S (15,9%) C (13,4%) Mn (9,3%) P (8,6%) V (5,5%) Ge (4,7%) Nb (1,5%) W (1,2%) Po (0,6%)
NGC 3590 CLA 25 B 6 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
165 460 ls
Předpokládaná hodnota:
13 589 CR

Hmotností Země:
0,1937
Hvězdný rádius:
3 673 km

Tlak na povrchu:
0,25 atmosfér

Gravitace:
0,58 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
440 K
NGC 3590 CLA 25 B 7 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
161 510 ls
Předpokládaná hodnota:
14 660 CR

Hmotností Země:
0,6460
Hvězdný rádius:
5 313 km

Tlak na povrchu:
28,59 atmosfér

Gravitace:
0,93 G

Vulkanismus:
Rocky Magma
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
941 K
NGC 3590 CLA 25 B 7 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
161 509 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0454
Hvězdný rádius:
2 431 km

Gravitace:
0,31 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
380 K

Materiály:
Fe (19,9%) S (17,8%) Ni (15,0%) C (15,0%) P (9,6%) Cr (8,9%) Mn (8,2%) Zr (2,3%) Nb (1,4%) Mo (1,3%) Po (0,5%)
NGC 3590 CLA 25 B 8 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
160 478 ls
Předpokládaná hodnota:
13 901 CR

Hmotností Země:
0,2840
Hvězdný rádius:
4 140 km

Tlak na povrchu:
0,57 atmosfér

Gravitace:
0,67 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
341 K