Xembeae CL-Y g4 [#295828062]

Xembeae CL-Y g4 A 2
Typ:
Metal-rich body
Vzdálenost k cíli:
837 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
highvash
Předpokládaná hodnota:
51 430 CR

Hmotností Země:
80,2279
Hvězdný rádius:
20 739 km

Povrchová teplota:
15 483 K
Tlak na povrchu:
43 460 787,14062700 atmosfér

Gravitace:
7,59 G

Složení:
52,65% Metal
37,22% Rock
0,19% Ice
Vulkanismus:
Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Silicate vapour
Složení atmosféry:
58,16% Silicates
41,81% Iron

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
219,8 d
Úhel zakřivení:
1,68 au
Výstřednost dráhy:
0,0064
Sklon dráhy:
0,22°
Periapsida:
289,30°
Rychlost rotace:
0,6 d
Axiální náklon:
-2,5578 °