Eoch Pri EO-F c12-397 [#109199844876906]

100,00%
Eoch Pri EO-F c12-397 / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 209 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4766
Hvězdný radius:
0,6702
Stáří:
7 208 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 813 K
Eoch Pri EO-F c12-397 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
3 824 300 000 000 Mt

Inner radius:
892 460 km
Outer radius:
1 884 900 km
Eoch Pri EO-F c12-397 1 / Water world
Vzdálenost k cíli:
193 ls
Předpokládaná hodnota:
254 185 CR

Hmotností Země:
0,1839
Hvězdný rádius:
3 603 km

Tlak na povrchu:
0,10 atmosfér

Gravitace:
0,58 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Carbon dioxide-rich
Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Povrchová teplota:
257 K
Eoch Pri EO-F c12-397 1 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
192 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0121
Hvězdný rádius:
1 580 km

Gravitace:
0,20 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
217 K

Materiály:
Fe (20,4%) S (18,3%) C (15,4%) Ni (15,4%) P (9,9%) Mn (8,4%) Ge (5,4%) Se (2,9%) Mo (1,3%) Ru (1,3%) Sn (1,3%)
Eoch Pri EO-F c12-397 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
235 ls
Předpokládaná hodnota:
14 228 CR

Hmotností Země:
0,4112
Hvězdný rádius:
4 645 km

Tlak na povrchu:
0,78 atmosfér

Gravitace:
0,78 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
230 K
Eoch Pri EO-F c12-397 3 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
234 ls
Předpokládaná hodnota:
13 902 CR

Hmotností Země:
0,2841
Hvězdný rádius:
4 131 km

Tlak na povrchu:
0,60 atmosfér

Gravitace:
0,68 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
234 K
Eoch Pri EO-F c12-397 4 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
343 ls
Předpokládaná hodnota:
13 790 CR

Hmotností Země:
0,2486
Hvězdný rádius:
3 975 km

Tlak na povrchu:
1,76 atmosfér

Gravitace:
0,64 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Carbon dioxide-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
258 K
Vzdálenost k cíli:
754 ls
Předpokládaná hodnota:
517 CR

Hmotností Země:
3,4449
Hvězdný rádius:
11 110 km

Tlak na povrchu:
15 063,19 atmosfér

Gravitace:
1,14 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Hot thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
549 K
Eoch Pri EO-F c12-397 6 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 146 ls
Předpokládaná hodnota:
2 763 CR

Hmotností Země:
2,3039
Hvězdný rádius:
12 414 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,61 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
64 K
Eoch Pri EO-F c12-397 6 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 147 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
492 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
57 K

Materiály:
S (26,7%) C (22,4%) P (14,4%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Te (0,9%) Mo (0,8%)
Eoch Pri EO-F c12-397 6 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 145 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
542 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
57 K

Materiály:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) Ge (3,6%) Zr (1,4%) Nb (0,9%) Sb (0,8%) Hg (0,5%)
Vzdálenost k cíli:
2 884 ls
Předpokládaná hodnota:
502 CR

Hmotností Země:
2,3660
Hvězdný rádius:
10 035 km

Tlak na povrchu:
0,44 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,96 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
50 K