Eoch Pri EO-F c12-397 [#109199844876906]

Eoch Pri EO-F c12-397
Typ:
K (Yellow-Orange) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 209 CR

Stáří:
7 208 million years
Celá spektrální třída:
K9 Va
Svítivost:
Va

Hmotnosti Slunce:
0,4766
Hvězdný radius:
0,6702

Povrchová teplota:
3 813 K


Absolutní velikost:
7,5048
Rychlost rotace:
2,9 d
Axiální náklon:
0,0000 °
Eoch Pri EO-F c12-397 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
3 824 300 000 000 Mt

Inner radius:
892 460 km
Outer radius:
1 884 900 km