Kyloae Pruae DL-Y g5 (Oceanus) [#352705150]

Kyloae Pruae DL-Y g5 AB 3
Typ:
Earth-like world
Vzdálenost k cíli:
165 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
278 339 CR
Efficiency target:
6

Hmotností Země:
0,7673
Hvězdný rádius:
5 616 km

Povrchová teplota:
298 K
Tlak na povrchu:
3,21606248 atmosfér

Gravitace:
0,99 G

Složení:
66,99% Rock
33,01% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Suitable for water-based life
Složení atmosféry:
94,51% Nitrogen
4,90% Oxygen
0,56% Water

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
1,1 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0956
Sklon dráhy:
4,72°
Periapsida:
197,79°
Rychlost rotace:
-2,1 d
Axiální náklon:
2,7579 °