Byeia Thaa RG-J d10-2 [#78676986587]

Byeia Thaa RG-J d10-2 A
Typ:
White Dwarf (DAV) Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Future203
Předpokládaná hodnota:
14 190 CR

Stáří:
9 154 million years
Svítivost:
VII

Hmotnosti Slunce:
0,6250
Hvězdný radius:
0,0123

Povrchová teplota:
12 002 K


Absolutní velikost:
11,2078
Oběžná doba:
62 711,1 d
Úhel zakřivení:
9,38 au
Výstřednost dráhy:
0,4349
Sklon dráhy:
-124,19°
Periapsida:
71,34°
Rychlost rotace:
0,2 d
Axiální náklon:
0,0000 °