Clooku RD-T d3-23 [#799459266083]

Clooku RD-T d3-23 1
Typ:
Class V gas giant
Vzdálenost k cíli:
9 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
904 CR

Hmotností Země:
569,0136
Hvězdný rádius:
74 687 km

Povrchová teplota:
12 026 K

Gravitace:
4,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Složení atmosféry:
73,31% Hydrogen
26,69% Helium

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
1,1 d
Úhel zakřivení:
0,02 au
Výstřednost dráhy:
0,0100
Sklon dráhy:
0,29°
Periapsida:
105,62°
Rychlost rotace:
1,1 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,9376 °