Eos Chrea KY-F d12-3983 [#136865550423147]

Eos Chrea KY-F d12-3983 A
Typ:
White Dwarf (DBV) Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
14 155 CR

Stáří:
4 798 million years
Svítivost:
VII

Hmotnosti Slunce:
0,4609
Hvězdný radius:
0,0119

Povrchová teplota:
24 030 K


Absolutní velikost:
8,2631
Oběžná doba:
5,8 d
Úhel zakřivení:
0,02 au
Výstřednost dráhy:
0,2801
Sklon dráhy:
-6,78°
Periapsida:
189,74°
Rychlost rotace:
0,0 d
Axiální náklon:
0,0000 °