Eol Prou PR-Z b18-1 [#2739516949665]

Eol Prou PR-Z b18-1 4 a
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 401 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
jaroslav
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0026
Hvězdný rádius:
1 203 km

Povrchová teplota:
173 K
Tlak na povrchu:
14,85619911 atmosfér

Gravitace:
0,07 G

Složení:
82,06% Ice
16,32% Rock
1,62% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Methane
Složení atmosféry:
100,00% Methane

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
5,0 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0016
Sklon dráhy:
0,57°
Periapsida:
29,30°
Rychlost rotace:
5,0 d
Axiální náklon:
1,3787 °