Eol Prou PR-Z b18-1 [#2739516949665]

Eol Prou PR-Z b18-1 4 d
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 414 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
jaroslav
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0154
Hvězdný rádius:
2 171 km

Povrchová teplota:
59 K

Gravitace:
0,13 G

Složení:
82,48% Ice
15,96% Rock
1,57% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
69,4 d
Úhel zakřivení:
0,04 au
Výstřednost dráhy:
0,0001
Sklon dráhy:
-3,21°
Periapsida:
239,40°
Rychlost rotace:
69,4 d
Axiální náklon:
-0,0451 °

Materiály:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Zn (3,3%) V (3,0%) Ru (0,8%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)