Eol Prou PR-Z b18-1 [#2739516949665]

Eol Prou PR-Z b18-1 3 a
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
796 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
jaroslav
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0339
Hvězdný rádius:
2 811 km

Povrchová teplota:
121 K

Gravitace:
0,17 G

Složení:
82,48% Ice
15,96% Rock
1,57% Metal
Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
1,0 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0002
Sklon dráhy:
-0,25°
Periapsida:
168,44°
Rychlost rotace:
1,0 d
Axiální náklon:
-0,0203 °

Materiály:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,4%) Se (4,2%) V (3,0%) Nb (0,8%) Sb (0,7%) Hg (0,5%)