Shrongio AA-A h8 [#70156575]

Shrongio AA-A h8 6
Typ:
Water giant
Vzdálenost k cíli:
1 050 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
994 CR
Efficiency target:
13

Hmotností Země:
1 142,6539
Hvězdný rádius:
25 484 km

Povrchová teplota:
2 715 K
Tlak na povrchu:
5 351 119 080,37959957 atmosfér

Gravitace:
71,57 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Složení atmosféry:
93,42% Water
5,02% Carbon dioxide
0,50% Ammonia

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
13,4 d
Úhel zakřivení:
0,13 au
Výstřednost dráhy:
0,0322
Sklon dráhy:
-9,64°
Periapsida:
89,94°
Rychlost rotace:
13,4 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,4572 °