HD 104495 [#83990712850]

HD 104495 4 b
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
2 488 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
BoxierTumple
First mapped for EDSM by:
BoxierTumple
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
2

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
524 km

Povrchová teplota:
511 K

Gravitace:
0,06 G

Složení:
90,95% Rock
9,05% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
0,3 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0924
Sklon dráhy:
-2,20°
Periapsida:
75,91°
Rychlost rotace:
0,5 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,8382 °

Materiály:
Fe (19,7%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (14,9%) P (10,3%) Mn (8,1%) Zn (5,3%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Nb (1,3%) Ru (1,2%)