HIP 58832 (Rackham's Peak) [#10461677819]

HIP 58832 1
Typ:
High metal content world Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
324 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
BoxierTumple
First mapped for EDSM by:
BoxierTumple
Předpokládaná hodnota:
15 373 CR
Efficiency target:
7

Hmotností Země:
1,2564
Hvězdný rádius:
6 505 km

Povrchová teplota:
730 K

Gravitace:
1,21 G

Složení:
66,91% Rock
33,09% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
194,5 d
Úhel zakřivení:
0,65 au
Výstřednost dráhy:
0,0004
Sklon dráhy:
0,07°
Periapsida:
137,99°
Rychlost rotace:
194,5 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,3922 °

Materiály:
Fe (21,8%) Ni (16,5%) S (15,4%) C (13,0%) Cr (9,8%) P (8,3%) Zn (5,9%) V (5,4%) Sn (1,4%) Y (1,3%) W (1,2%)