HD 6428 [#83714347650]

HD 6428 1 c
Typ:
Metal-rich body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
435 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Berkay Bakunin
Předpokládaná hodnota:
23 782 CR
Efficiency target:
2

Hmotností Země:
0,0001
Hvězdný rádius:
257 km

Povrchová teplota:
1 274 K

Gravitace:
0,07 G

Složení:
100,00% Metal
0,00% Ice
0,00% Rock
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
6,7 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0003
Sklon dráhy:
-0,01°
Periapsida:
182,59°
Rychlost rotace:
6,7 d
Axiální náklon:
-0,4725 °

Materiály:
Fe (36,2%) Ni (27,4%) Cr (16,3%) V (8,9%) Zr (4,2%) Cd (2,8%) Y (2,2%) W (2,0%)