HD 7129 [#10392537371]

HD 7129 5
Typ:
T Tauri Star
Vzdálenost k cíli:
870 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 200 CR

Stáří:
142 million years
Celá spektrální třída:
TTS3 VI
Svítivost:
VI

Hmotnosti Slunce:
0,0156
Hvězdný radius:
0,0793

Povrchová teplota:
456 K


Absolutní velikost:
21,3646
Oběžná doba:
61,7 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0474
Sklon dráhy:
-8,21°
Periapsida:
142,25°
Rychlost rotace:
0,8 d
Axiální náklon:
-0,5463 °