JW 392 [#11674390766569]

100,00%
JW 392 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3555
Hvězdný radius:
0,5302
Stáří:
7 602 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 996 K
JW 392 AB 1 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
867 ls
Předpokládaná hodnota:
4 580 CR

Hmotností Země:
295,6377
Hvězdný rádius:
72 014 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
2,32 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
112 K
JW 392 AB 1 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
868 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0041
Hvězdný rádius:
1 399 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
78 K

Materiály:
S (27,8%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,6%) Ni (9,6%) Se (4,3%) Zn (3,4%) As (1,6%) Te (0,9%) Sn (0,8%) W (0,7%)
JW 392 AB 1 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
868 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0022
Hvězdný rádius:
1 154 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
78 K

Materiály:
S (27,4%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Mn (4,9%) Ge (3,5%) Zn (3,2%) Cd (0,9%) Te (0,9%) Hg (0,5%)
JW 392 AB 1 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
867 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0065
Hvězdný rádius:
1 635 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
76 K

Materiály:
S (27,3%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Mo (0,8%) W (0,7%) Tc (0,4%)
JW 392 AB 2 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 154 ls
Předpokládaná hodnota:
4 561 CR

Hmotností Země:
286,0197
Hvězdný rádius:
72 112 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
2,24 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
102 K
JW 392 AB 2 a / Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 153 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0106
Hvězdný rádius:
1 925 km

Tlak na povrchu:
67,68 atmosfér

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Carbon dioxide-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
232 K
JW 392 AB 3 / Gas giant with water-based life
Vzdálenost k cíli:
1 474 ls
Předpokládaná hodnota:
926 CR

Hmotností Země:
683,7155
Hvězdný rádius:
76 657 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
4,73 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
164 K
JW 392 AB 3 a / Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 478 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0083
Hvězdný rádius:
1 775 km

Tlak na povrchu:
0,55 atmosfér

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
115 K
JW 392 AB 3 b / Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 468 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0039
Hvězdný rádius:
1 390 km

Tlak na povrchu:
0,33 atmosfér

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
106 K
JW 392 AB 3 c / Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 471 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0048
Hvězdný rádius:
1 487 km

Tlak na povrchu:
0,38 atmosfér

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
106 K
JW 392 AB 3 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 483 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0049
Hvězdný rádius:
1 492 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
60 K

Materiály:
S (27,4%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Zn (3,3%) V (3,0%) Nb (0,8%) Sn (0,7%) Po (0,3%)
JW 392 AB 3 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 474 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0474
Hvězdný rádius:
3 172 km

Gravitace:
0,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
58 K

Materiály:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Mn (4,9%) Se (4,3%) Zn (3,2%) Mo (0,8%) Sn (0,7%) Sb (0,7%)
JW 392 AB 4 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 161 ls
Předpokládaná hodnota:
3 825 CR

Hmotností Země:
66,3532
Hvězdný rádius:
51 104 km

Gravitace:
1,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
56 K
JW 392 AB 4 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 160 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0019
Hvězdný rádius:
1 083 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
47 K

Materiály:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (12,0%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Ge (3,5%) Mo (0,8%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
JW 392 AB 4 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 160 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
619 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
47 K

Materiály:
S (27,8%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Ge (3,6%) Zn (3,4%) V (3,1%) Cd (1,0%) Hg (0,6%) Tc (0,5%)
JW 392 AB 4 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 167 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0005
Hvězdný rádius:
688 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
46 K

Materiály:
S (26,7%) C (22,4%) P (14,4%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) V (2,9%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Sb (0,7%)
JW 392 AB 4 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 172 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
735 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
46 K

Materiály:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) V (3,0%) Mo (0,8%) Ru (0,8%) Hg (0,5%)
JW 392 AB 5 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
3 010 ls
Předpokládaná hodnota:
4 022 CR

Hmotností Země:
102,4790
Hvězdný rádius:
55 518 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,35 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
54 K
JW 392 AB 5 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 011 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0131
Hvězdný rádius:
2 061 km

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
42 K

Materiály:
S (26,9%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) V (3,0%) Te (0,9%) Mo (0,8%) Hg (0,5%)
JW 392 AB 5 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 008 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0056
Hvězdný rádius:
1 557 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
41 K

Materiály:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Zn (3,3%) As (1,6%) Te (0,9%) Nb (0,8%) Sn (0,7%)
JW 392 AB 6 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
2 946 ls
Předpokládaná hodnota:
547 CR

Hmotností Země:
6,4576
Hvězdný rádius:
13 250 km

Tlak na povrchu:
1,16 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,50 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
41 K
JW 392 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
139 ls
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1680
Hvězdný radius:
0,2999
Stáří:
7 602 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 865 K
JW 392 B A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
52 098 000 000 000 Mt

Inner radius:
344 150 km
Outer radius:
1 360 800 km
JW 392 B 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
137 ls
Předpokládaná hodnota:
12 681 CR

Hmotností Země:
0,0522
Hvězdný rádius:
2 419 km

Gravitace:
0,36 G

Vulkanismus:
Minor Rocky Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
525 K

Materiály:
Fe (21,6%) Ni (16,3%) S (15,4%) C (13,0%) Cr (9,7%) Mn (8,9%) P (8,3%) Zr (2,5%) Cd (1,7%) Mo (1,4%) Y (1,3%)
JW 392 C / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
26 759 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1367
Hvězdný radius:
0,2902
Stáří:
7 602 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 788 K
JW 392 C A Belt
Class:
Metallic

Mass:
6 057 100 Mt

Inner radius:
351 340 km
Outer radius:
1 243 100 km
JW 392 C 1 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
26 385 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6582
Hvězdný rádius:
6 861 km

Tlak na povrchu:
1 283,74 atmosfér

Gravitace:
0,57 G

Vulkanismus:
Water Magma
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
67 K
JW 392 C 2 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
26 385 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3659
Hvězdný rádius:
5 711 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,46 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
47 K
JW 392 C 3 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
26 915 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,4050
Hvězdný rádius:
8 605 km

Tlak na povrchu:
0,28 atmosfér

Gravitace:
0,77 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
42 K
JW 392 C 4 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
26 916 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,0126
Hvězdný rádius:
7 817 km

Tlak na povrchu:
0,22 atmosfér

Gravitace:
0,67 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
42 K
JW 392 C 5 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
27 136 ls
Předpokládaná hodnota:
505 CR

Hmotností Země:
2,5978
Hvězdný rádius:
10 286 km

Tlak na povrchu:
0,51 atmosfér

Gravitace:
1,00 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
39 K
JW 392 C 5 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
27 141 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0796
Hvězdný rádius:
3 749 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,23 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
38 K

Materiály:
S (27,5%) C (23,2%) P (14,8%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Zr (1,4%) Nb (0,8%) Sn (0,7%) Po (0,3%)
JW 392 C 6 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
25 979 ls
Předpokládaná hodnota:
3 234 CR

Hmotností Země:
13,5495
Hvězdný rádius:
35 718 km

Gravitace:
0,43 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
40 K
JW 392 C 6 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
25 980 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0016
Hvězdný rádius:
1 026 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
35 K

Materiály:
S (27,2%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) V (3,0%) Cd (0,9%) Te (0,9%) W (0,7%)
JW 392 C 6 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
25 979 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
575 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
35 K

Materiály:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Se (4,3%) Zn (3,3%) V (3,0%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Tc (0,4%)
JW 392 C 7 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
25 344 ls
Předpokládaná hodnota:
3 382 CR

Hmotností Země:
21,1610
Hvězdný rádius:
40 667 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,52 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
36 K
JW 392 C 7 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
25 345 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
649 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
32 K

Materiály:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,8%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) Ge (3,6%) As (1,6%) Sn (0,8%) Y (0,7%) W (0,7%)
JW 392 C 7 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
25 345 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
526 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
32 K

Materiály:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Sn (0,7%) Y (0,7%)
JW 392 C 7 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
25 345 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0012
Hvězdný rádius:
937 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
32 K

Materiály:
S (28,6%) C (24,1%) P (15,4%) Fe (12,8%) Ni (9,7%) Ge (3,7%) As (1,7%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Te (1,0%) W (0,7%)
JW 392 C 8 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
25 357 ls
Předpokládaná hodnota:
2 978 CR

Hmotností Země:
5,5769
Hvězdný rádius:
25 058 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,36 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
35 K