HD 223161 [#10644408811]

100,00%
HD 223161 / A (Blue-White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 228 CR

Hmotnosti Slunce:
1,5391
Hvězdný radius:
1,2853
Stáří:
2 738 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
7 483 K
HD 223161 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
19 963 000 000 000 000 Mt

Inner radius:
2 812 100 km
Outer radius:
285 700 000 km
HD 223161 1 / Y (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
1 513 ls
Předpokládaná hodnota:
1 200 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0156
Hvězdný radius:
0,0701
Stáří:
2 738 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
413 K
HD 223161 1 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 511 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
492 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
525 K

Materiály:
Fe (18,4%) S (18,0%) C (15,1%) Ni (13,9%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Zn (5,0%) Cd (1,4%) Te (1,4%) Nb (1,3%)
HD 223161 1 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 513 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
604 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
516 K

Materiály:
Fe (19,2%) S (18,8%) C (15,8%) Ni (14,5%) P (10,1%) Cr (8,7%) Zn (5,2%) V (4,7%) Mo (1,3%) Sn (1,2%) Po (0,5%)
HD 223161 1 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 509 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
464 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
510 K

Materiály:
Fe (19,0%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,4%) P (10,0%) Cr (8,5%) Ge (5,5%) V (4,7%) Cd (1,5%) Mo (1,2%) Y (1,1%)
HD 223161 1 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 518 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
642 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
501 K

Materiály:
Fe (19,8%) S (19,4%) C (16,3%) Ni (15,0%) P (10,4%) Mn (8,2%) V (4,9%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Ru (1,2%) Hg (0,9%)
HD 223161 1 e / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 506 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
598 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
495 K

Materiály:
Fe (20,2%) S (19,7%) C (16,6%) Ni (15,3%) P (10,6%) Ge (5,9%) Zn (5,5%) Zr (2,3%) Cd (1,6%) Sb (1,2%) W (1,1%)
HD 223161 1 f / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 506 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
666 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
490 K

Materiály:
Fe (18,5%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (14,0%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Zn (5,0%) Te (1,4%) Nb (1,3%) W (1,0%)
HD 223161 1 g / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 513 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0020
Hvězdný rádius:
880 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
487 K

Materiály:
Fe (19,6%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Cr (8,8%) Ge (5,7%) Zr (2,3%) Sn (1,2%) Y (1,2%) W (1,1%)
HD 223161 1 h / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 511 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0011
Hvězdný rádius:
723 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
483 K

Materiály:
Fe (20,1%) S (19,6%) C (16,5%) Ni (15,2%) P (10,6%) Ge (5,8%) Zn (5,5%) Se (3,1%) Mo (1,3%) Sb (1,2%) Sn (1,2%)
HD 223161 2 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 040 ls
Předpokládaná hodnota:
1 037 CR

Hmotností Země:
1 536,4347
Hvězdný rádius:
75 581 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
10,94 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
677 K
HD 223161 2 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 039 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0012
Hvězdný rádius:
757 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
445 K

Materiály:
Fe (19,7%) S (19,3%) C (16,2%) Ni (14,9%) P (10,4%) Mn (8,1%) V (4,8%) Se (3,0%) Mo (1,3%) Y (1,2%) W (1,1%)
HD 223161 2 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 035 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0010
Hvězdný rádius:
697 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
429 K

Materiály:
Fe (19,3%) S (18,9%) C (15,9%) Ni (14,6%) P (10,2%) Cr (8,7%) Ge (5,6%) Se (3,0%) Cd (1,5%) Sn (1,2%) Y (1,2%)
HD 223161 2 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 042 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0014
Hvězdný rádius:
793 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
423 K

Materiály:
Fe (18,5%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (14,0%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,4%) Cd (1,4%) Ru (1,1%) Hg (0,8%)
HD 223161 2 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 026 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0023
Hvězdný rádius:
921 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
416 K

Materiály:
Fe (19,2%) S (18,7%) C (15,8%) Ni (14,5%) P (10,1%) Cr (8,6%) Zn (5,2%) V (4,7%) Cd (1,5%) W (1,1%) Tc (0,7%)
HD 223161 2 e / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 055 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0017
Hvězdný rádius:
836 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
413 K

Materiály:
Fe (19,0%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,4%) P (10,0%) Mn (7,8%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Cd (1,5%) Nb (1,3%) Ru (1,2%)
HD 223161 3 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
2 975 ls
Předpokládaná hodnota:
17 339 CR

Hmotností Země:
5,5074
Hvězdný rádius:
9 886 km

Tlak na povrchu:
2 724,43 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
2,29 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
1 424 K
HD 223161 3 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 975 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0017
Hvězdný rádius:
838 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
329 K

Materiály:
Fe (20,1%) S (19,7%) C (16,6%) Ni (15,2%) P (10,6%) Mn (8,3%) Se (3,1%) Zr (2,3%) Cd (1,6%) Mo (1,3%) Y (1,2%)
HD 223161 3 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 975 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
604 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
329 K

Materiály:
Fe (19,7%) S (19,3%) C (16,2%) Ni (14,9%) P (10,4%) Mn (8,1%) V (4,8%) As (2,6%) Cd (1,5%) Ru (1,2%) Sn (1,2%)
HD 223161 4 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
2 973 ls
Předpokládaná hodnota:
17 252 CR

Hmotností Země:
5,2037
Hvězdný rádius:
9 742 km

Tlak na povrchu:
2 698,95 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
2,23 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
1 422 K
HD 223161 4 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 973 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0012
Hvězdný rádius:
738 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
329 K

Materiály:
Fe (19,1%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,4%) P (10,0%) Cr (8,6%) Zn (5,2%) V (4,7%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Y (1,1%)
HD 223161 4 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 972 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
376 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
329 K

Materiály:
Fe (19,5%) S (19,0%) C (16,0%) Ni (14,7%) P (10,3%) Cr (8,8%) Ge (5,7%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Sb (1,2%) Sn (1,2%)
HD 223161 5 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
8 023 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,5863
Hvězdný rádius:
8 532 km

Tlak na povrchu:
826,29 atmosfér

Gravitace:
0,89 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
206 K