HD 223161 [#10644408811]

HD 223161 4
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
2 973 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
17 252 CR

Hmotností Země:
5,2037
Hvězdný rádius:
9 742 km

Reserve level:
Nedotčené

Povrchová teplota:
1 422 K
Tlak na povrchu:
2 698,94616334 atmosfér

Gravitace:
2,23 G

Složení:
66,71% Rock
32,66% Metal
0,63% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Složení atmosféry:
91,52% Carbon dioxide
7,49% Nitrogen
0,92% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
264,4 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0505
Sklon dráhy:
-1,24°
Periapsida:
184,63°
Rychlost rotace:
2,6 d
Axiální náklon:
0,3552 °
Rings
Name Type Mass Inner Radius Outer Radius
HD 223161 4 A Ring Rocky 4 046 000 000 Mt 49 250 km 50 656 km
HD 223161 4 B Ring Metal Rich 96 665 000 000 Mt 50 756 km 76 961 km