Ogaicy AA-A d3470 [#119236890464515]

100,00%
Ogaicy AA-A d3470 A / F (White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 225 CR

Hmotnosti Slunce:
1,3633
Hvězdný radius:
1,1721
Stáří:
1 226 million years
Svítivost:
VI

Povrchová teplota:
7 223 K
Ogaicy AA-A d3470 B / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
511 905 ls
Předpokládaná hodnota:
1 211 CR

Hmotnosti Slunce:
0,6016
Hvězdný radius:
0,7007
Stáří:
1 226 million years
Svítivost:
Vab

Povrchová teplota:
4 561 K