HD 6325 [#86668022666]

HD 6325 A 5
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
4 380 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
15 260 CR

Hmotností Země:
1,1372
Hvězdný rádius:
6 320 km

Povrchová teplota:
1 092 K
Tlak na povrchu:
183,87637799 atmosfér

Gravitace:
1,16 G

Složení:
67,09% Rock
32,91% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Složení atmosféry:
99,01% Carbon dioxide
0,99% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
12 840,7 d
Úhel zakřivení:
8,78 au
Výstřednost dráhy:
0,0006
Sklon dráhy:
-2,78°
Periapsida:
169,99°
Rychlost rotace:
1,3 d
Axiální náklon:
-2,1320 °