Trifid Sector OI-S b4-12 (Lucifer's Lair) [#27050912001465]

100,00%
Trifid Sector OI-S b4-12 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3477
Hvězdný radius:
0,4892
Stáří:
2 516 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
2 876 K
Trifid Sector OI-S b4-12 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
879 700 000 Mt

Inner radius:
601 180 km
Outer radius:
1 696 800 km
Trifid Sector OI-S b4-12 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
46 ls
Předpokládaná hodnota:
11 424 CR

Hmotností Země:
0,0036
Hvězdný rádius:
1 006 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
286 K

Materiály:
Fe (21,8%) Ni (16,5%) S (15,3%) C (12,9%) Cr (9,8%) P (8,3%) Zn (5,9%) V (5,3%) Cd (1,7%) Mo (1,4%) Te (1,2%)
Trifid Sector OI-S b4-12 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
79 ls
Předpokládaná hodnota:
11 698 CR

Hmotností Země:
0,0073
Hvězdný rádius:
1 275 km

Gravitace:
0,18 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
218 K

Materiály:
Fe (21,9%) Ni (16,5%) S (15,4%) C (12,9%) Cr (9,8%) P (8,3%) Zn (5,9%) V (5,4%) Cd (1,7%) Mo (1,4%) Tc (0,8%)
Trifid Sector OI-S b4-12 3 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
79 ls
Předpokládaná hodnota:
11 633 CR

Hmotností Země:
0,0062
Hvězdný rádius:
1 209 km

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
218 K

Materiály:
Fe (21,3%) Ni (16,1%) S (15,0%) C (12,6%) Cr (9,6%) Mn (8,8%) P (8,1%) Ge (4,5%) Cd (1,7%) Sn (1,4%) Sb (0,9%)
Vzdálenost k cíli:
134 ls
Předpokládaná hodnota:
97 938 CR

Hmotností Země:
0,5983
Hvězdný rádius:
5 207 km

Tlak na povrchu:
1,14 atmosfér

Gravitace:
0,90 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
235 K
Vzdálenost k cíli:
393 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,0141
Hvězdný rádius:
7 955 km

Tlak na povrchu:
1 988,86 atmosfér

Gravitace:
0,65 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Thick Methane-rich

Povrchová teplota:
308 K
Trifid Sector OI-S b4-12 6 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
593 ls
Předpokládaná hodnota:
997 CR

Hmotností Země:
1 165,2203
Hvězdný rádius:
77 347 km

Gravitace:
7,92 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
282 K
Trifid Sector OI-S b4-12 6 a / Rocky Ice world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
593 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0043
Hvězdný rádius:
1 269 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
109 K

Materiály:
S (21,9%) C (18,4%) Fe (15,9%) Ni (12,0%) P (11,8%) Cr (7,1%) Mn (6,6%) Se (3,4%) Cd (1,2%) Y (1,0%) Hg (0,7%)
Trifid Sector OI-S b4-12 6 b / Rocky Ice world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
592 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0019
Hvězdný rádius:
981 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Minor Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
103 K

Materiály:
S (22,6%) C (19,0%) Fe (15,7%) P (12,2%) Ni (11,9%) Cr (7,1%) Ge (4,5%) V (3,9%) Cd (1,2%) Te (1,2%) W (0,9%)
Trifid Sector OI-S b4-12 6 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
590 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0071
Hvězdný rádius:
1 682 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
99 K

Materiály:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Mo (0,8%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
Trifid Sector OI-S b4-12 6 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
588 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0162
Hvězdný rádius:
2 206 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
95 K

Materiály:
S (27,2%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Se (4,3%) Ge (3,6%) Zn (3,4%) Cd (1,0%) Ru (0,8%) W (0,7%)
Trifid Sector OI-S b4-12 6 d a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
588 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
839 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
95 K

Materiály:
S (30,6%) C (25,7%) P (16,5%) Fe (9,5%) Ni (7,2%) Se (4,8%) Zn (2,6%) Zr (1,1%) Te (0,8%) Cd (0,7%) Mo (0,6%)
Trifid Sector OI-S b4-12 6 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
584 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0360
Hvězdný rádius:
2 866 km

Gravitace:
0,18 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
86 K

Materiály:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Ge (3,4%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Ru (0,7%)
Trifid Sector OI-S b4-12 7 / Class II gas giant
Vzdálenost k cíli:
744 ls
Předpokládaná hodnota:
31 259 CR

Hmotností Země:
967,1390
Hvězdný rádius:
77 693 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
6,52 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
231 K
Trifid Sector OI-S b4-12 7 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
741 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0023
Hvězdný rádius:
1 163 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
92 K

Materiály:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Mn (5,2%) Ge (3,6%) As (1,6%) Ru (0,8%) W (0,7%) Hg (0,6%)
Trifid Sector OI-S b4-12 7 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
740 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0030
Hvězdný rádius:
1 270 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
88 K

Materiály:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Mn (5,2%) Ge (3,6%) As (1,6%) Ru (0,8%) Sn (0,7%) Hg (0,6%)
Trifid Sector OI-S b4-12 7 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
741 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0056
Hvězdný rádius:
1 556 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
83 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Cd (1,0%) Sb (0,7%) W (0,7%)
Trifid Sector OI-S b4-12 7 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
750 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0047
Hvězdný rádius:
1 471 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
80 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Zn (3,3%) V (3,0%) Cd (1,0%) Te (0,9%) Sn (0,7%)
Trifid Sector OI-S b4-12 7 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
732 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0056
Hvězdný rádius:
1 562 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
74 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Zn (3,3%) V (3,0%) Te (0,9%) Mo (0,8%) Sn (0,7%)
Trifid Sector OI-S b4-12 8 / Class II gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 065 ls
Předpokládaná hodnota:
30 415 CR

Hmotností Země:
792,4532
Hvězdný rádius:
77 696 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
5,34 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
184 K
Vzdálenost k cíli:
1 068 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0330
Hvězdný rádius:
2 786 km

Tlak na povrchu:
93,36 atmosfér

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Carbon dioxide-rich

Povrchová teplota:
240 K
Trifid Sector OI-S b4-12 8 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 066 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0613
Hvězdný rádius:
3 402 km

Tlak na povrchu:
0,02 atmosfér

Gravitace:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon

Povrchová teplota:
68 K

Materiály:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,6%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Cr (5,6%) Se (4,3%) As (1,6%) Sb (0,8%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)
Vzdálenost k cíli:
1 066 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0024
Hvězdný rádius:
1 202 km

Tlak na povrchu:
23,67 atmosfér

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Thick Methane

Povrchová teplota:
191 K
Trifid Sector OI-S b4-12 8 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 060 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0643
Hvězdný rádius:
3 458 km

Gravitace:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
61 K

Materiály:
S (27,8%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,6%) Ni (9,5%) Se (4,3%) Ge (3,6%) As (1,6%) Nb (0,9%) Ru (0,8%) W (0,7%)
Vzdálenost k cíli:
1 502 ls
Předpokládaná hodnota:
527 CR

Hmotností Země:
4,3085
Hvězdný rádius:
11 796 km

Tlak na povrchu:
0,80 atmosfér

Gravitace:
1,26 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium

Povrchová teplota:
45 K
Trifid Sector OI-S b4-12 9 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 505 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3620
Hvězdný rádius:
6 057 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,40 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon

Povrchová teplota:
44 K

Materiály:
S (26,9%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) V (2,9%) Nb (0,8%) Sn (0,7%) Tc (0,4%)
Vzdálenost k cíli:
2 086 ls
Předpokládaná hodnota:
515 CR

Hmotností Země:
3,2408
Hvězdný rádius:
10 959 km

Tlak na povrchu:
0,62 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,10 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium

Povrchová teplota:
38 K