Tyriela AA-A h1 [#10717471]

Tyriela AA-A h1 16
Typ:
Ammonia world
Vzdálenost k cíli:
56 954 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
226 028 CR
Efficiency target:
12

Hmotností Země:
72,1863
Hvězdný rádius:
22 461 km

Povrchová teplota:
264 K
Tlak na povrchu:
34 694,34536393 atmosfér

Gravitace:
5,82 G

Složení:
68,36% Ice
21,27% Rock
10,37% Metal
Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Thick Ammonia and Oxygen
Složení atmosféry:
96,07% Nitrogen
3,86% Argon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
68,6 d
Úhel zakřivení:
0,17 au
Výstřednost dráhy:
0,0564
Sklon dráhy:
-3,63°
Periapsida:
286,99°
Rychlost rotace:
1,8 d
Axiální náklon:
-0,1075 °