2MASS J05365617+0931227 [#2875077043089]

100,00%
2MASS J05365617+0931227 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2422
Hvězdný radius:
0,4187
Stáří:
11 256 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 351 K
2MASS J05365617+0931227 A Belt
Class:
Metallic

Mass:
136 210 000 Mt

Inner radius:
480 460 km
Outer radius:
1 593 000 km
2MASS J05365617+0931227 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
504 ls
Předpokládaná hodnota:
13 769 CR

Hmotností Země:
0,2424
Hvězdný rádius:
3 939 km

Tlak na povrchu:
0,02 atmosfér

Gravitace:
0,64 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
65 K

Materiály:
Fe (23,5%) Ni (17,8%) S (16,6%) C (14,0%) Cr (10,6%) P (8,9%) Zr (2,7%) As (2,2%) Sn (1,5%) W (1,3%) Tc (0,8%)
2MASS J05365617+0931227 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
651 ls
Předpokládaná hodnota:
14 207 CR

Hmotností Země:
0,4022
Hvězdný rádius:
4 611 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,77 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
57 K

Materiály:
Fe (21,3%) Ni (16,1%) S (15,1%) C (12,7%) Cr (9,6%) Mn (8,8%) P (8,1%) V (5,2%) Sn (1,4%) Hg (0,9%) Tc (0,8%)
Vzdálenost k cíli:
882 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,7598
Hvězdný rádius:
8 684 km

Tlak na povrchu:
0,31 atmosfér

Gravitace:
0,95 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
44 K
Vzdálenost k cíli:
1 098 ls
Předpokládaná hodnota:
512 CR

Hmotností Země:
3,0189
Hvězdný rádius:
10 733 km

Tlak na povrchu:
0,58 atmosfér

Gravitace:
1,07 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
40 K
2MASS J05365617+0931227 4 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 100 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0436
Hvězdný rádius:
3 085 km

Gravitace:
0,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
39 K

Materiály:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Zn (3,3%) V (2,9%) Cd (0,9%) Te (0,8%) W (0,7%)
Vzdálenost k cíli:
1 649 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,7679
Hvězdný rádius:
9 210 km

Tlak na povrchu:
0,36 atmosfér

Gravitace:
0,85 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
32 K