2MASS J05345439-0517211 [#44659202794497]

100,00%
2MASS J05345439-0517211 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2188
Hvězdný radius:
0,3961
Stáří:
11 840 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 224 K
2MASS J05345439-0517211 A 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
12 ls
Předpokládaná hodnota:
12 384 CR

Hmotností Země:
0,0311
Hvězdný rádius:
2 049 km

Gravitace:
0,30 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
438 K

Materiály:
Fe (21,9%) Ni (16,5%) S (15,8%) C (13,3%) Mn (9,0%) P (8,5%) Zn (5,9%) V (5,4%) Nb (1,5%) Sn (1,4%) Tc (0,8%)
2MASS J05345439-0517211 A 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
12 ls
Předpokládaná hodnota:
12 233 CR

Hmotností Země:
0,0235
Hvězdný rádius:
1 869 km

Gravitace:
0,27 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
438 K

Materiály:
Fe (21,9%) Ni (16,6%) S (15,8%) C (13,3%) Mn (9,1%) P (8,5%) Zn (6,0%) Ge (4,7%) Cd (1,7%) Te (1,2%) W (1,2%)
2MASS J05345439-0517211 A 3 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
16 ls
Předpokládaná hodnota:
12 857 CR

Hmotností Země:
0,0692
Hvězdný rádius:
2 651 km

Gravitace:
0,40 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
378 K

Materiály:
Fe (20,9%) Ni (15,8%) S (15,0%) C (12,6%) Cr (9,4%) Mn (8,6%) P (8,1%) Zn (5,7%) Mo (1,4%) Sn (1,4%) Ru (1,3%)
2MASS J05345439-0517211 A 3 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
16 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
582 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
378 K

Materiály:
Fe (20,4%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (15,4%) P (10,0%) Mn (8,4%) V (5,0%) As (2,5%) Te (1,4%) Nb (1,4%) Mo (1,3%)
2MASS J05345439-0517211 A 4 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
21 ls
Předpokládaná hodnota:
12 431 CR

Hmotností Země:
0,0339
Hvězdný rádius:
2 107 km

Gravitace:
0,31 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
336 K

Materiály:
Fe (22,4%) Ni (16,9%) S (16,2%) C (13,6%) Cr (10,1%) P (8,7%) V (5,5%) As (2,1%) Cd (1,7%) Sn (1,5%) Y (1,3%)
2MASS J05345439-0517211 A 5 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
29 ls
Předpokládaná hodnota:
12 291 CR

Hmotností Země:
0,0262
Hvězdný rádius:
1 937 km

Gravitace:
0,28 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
296 K

Materiály:
Fe (21,7%) Ni (16,4%) S (15,6%) C (13,1%) Cr (9,7%) Mn (8,9%) P (8,4%) As (2,1%) Nb (1,5%) Mo (1,4%) Te (1,2%)
2MASS J05345439-0517211 A 6 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
38 ls
Předpokládaná hodnota:
12 192 CR

Hmotností Země:
0,0217
Hvězdný rádius:
1 821 km

Tlak na povrchu:
1,80 atmosfér

Gravitace:
0,27 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot Water
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
610 K
2MASS J05345439-0517211 A 7 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
51 ls
Předpokládaná hodnota:
12 319 CR

Hmotností Země:
0,0276
Hvězdný rádius:
1 965 km

Gravitace:
0,29 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
234 K

Materiály:
Fe (21,1%) Ni (16,0%) S (15,1%) C (12,7%) Cr (9,5%) Mn (8,7%) P (8,1%) V (5,2%) Mo (1,4%) Sn (1,4%) Sb (0,9%)
2MASS J05345439-0517211 A 7 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
51 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0018
Hvězdný rádius:
841 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
234 K

Materiály:
Fe (20,2%) S (18,4%) C (15,5%) Ni (15,3%) P (9,9%) Cr (9,1%) Ge (5,4%) Se (2,9%) Nb (1,4%) Mo (1,3%) Tc (0,7%)
2MASS J05345439-0517211 A 8 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
68 ls
Předpokládaná hodnota:
11 965 CR

Hmotností Země:
0,0136
Hvězdný rádius:
1 563 km

Gravitace:
0,23 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
208 K

Materiály:
Fe (22,9%) Ni (17,4%) S (16,6%) C (13,9%) Mn (9,5%) P (8,9%) Ge (4,9%) Se (2,6%) Nb (1,6%) Hg (1,0%) Tc (0,8%)
Vzdálenost k cíli:
1 272 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,3864
Hvězdný rádius:
8 591 km

Tlak na povrchu:
0,28 atmosfér

Gravitace:
0,76 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
44 K
2MASS J05345439-0517211 ABC 2 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 529 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,5674
Hvězdný rádius:
6 561 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,54 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
34 K

Materiály:
S (22,4%) C (18,8%) Fe (15,2%) P (12,1%) Ni (11,5%) Cr (6,8%) Mn (6,3%) Zn (4,1%) Cd (1,2%) Y (0,9%) Hg (0,7%)
Vzdálenost k cíli:
2 982 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,0067
Hvězdný rádius:
7 809 km

Tlak na povrchu:
0,21 atmosfér

Gravitace:
0,67 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
28 K
2MASS J05345439-0517211 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
550 ls
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1445
Hvězdný radius:
0,3188
Stáří:
11 840 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 612 K
2MASS J05345439-0517211 BC 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
551 ls
Předpokládaná hodnota:
11 400 CR

Hmotností Země:
0,0033
Hvězdný rádius:
986 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
232 K

Materiály:
Fe (22,4%) Ni (16,9%) S (16,2%) C (13,6%) Mn (9,3%) P (8,7%) Zn (6,1%) Zr (2,6%) Mo (1,5%) Sn (1,5%) Y (1,3%)
2MASS J05345439-0517211 BC 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
569 ls
Předpokládaná hodnota:
11 458 CR

Hmotností Země:
0,0039
Hvězdný rádius:
1 040 km

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
217 K

Materiály:
Fe (21,7%) Ni (16,4%) S (15,6%) C (13,1%) Cr (9,7%) P (8,4%) Zn (5,9%) V (5,3%) Sn (1,4%) Y (1,3%) W (1,2%)
2MASS J05345439-0517211 BC 3 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
513 ls
Předpokládaná hodnota:
11 466 CR

Hmotností Země:
0,0040
Hvězdný rádius:
1 048 km

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
197 K

Materiály:
Fe (23,6%) Ni (17,9%) S (17,0%) C (14,3%) P (9,2%) V (5,8%) Ge (5,0%) Zr (2,7%) Nb (1,6%) Mo (1,5%) Te (1,3%)
2MASS J05345439-0517211 C / T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
554 ls
Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0742
Hvězdný radius:
0,1991
Stáří:
11 840 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 229 K
2MASS J05345439-0517211 D / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
45 058 ls
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1484
Hvězdný radius:
0,3003
Stáří:
11 840 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 864 K
2MASS J05345439-0517211 D 1 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
44 678 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,8505
Hvězdný rádius:
7 421 km

Tlak na povrchu:
0,03 atmosfér

Gravitace:
0,63 G

Vulkanismus:
Minor Ammonia Magma
Atmosféra:
Thin Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
50 K

Materiály:
S (22,5%) C (18,9%) Fe (15,3%) P (12,1%) Ni (11,6%) Cr (6,9%) Mn (6,3%) Zn (4,2%) Cd (1,2%) W (0,8%) Po (0,4%)
Vzdálenost k cíli:
45 102 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,4376
Hvězdný rádius:
8 683 km

Tlak na povrchu:
0,29 atmosfér

Gravitace:
0,78 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
46 K
Vzdálenost k cíli:
45 185 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,1339
Hvězdný rádius:
8 056 km

Tlak na povrchu:
0,24 atmosfér

Gravitace:
0,71 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
39 K
Vzdálenost k cíli:
44 730 ls
Předpokládaná hodnota:
501 CR

Hmotností Země:
2,3488
Hvězdný rádius:
9 983 km

Tlak na povrchu:
0,47 atmosfér

Gravitace:
0,96 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
32 K
2MASS J05345439-0517211 D 4 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
44 738 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1343
Hvězdný rádius:
4 433 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,28 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
31 K

Materiály:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Mn (4,9%) Zn (3,2%) V (2,9%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Ru (0,7%)
Vzdálenost k cíli:
45 209 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,6141
Hvězdný rádius:
8 984 km

Tlak na povrchu:
0,34 atmosfér

Gravitace:
0,81 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
28 K
Vzdálenost k cíli:
43 626 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,7741
Hvězdný rádius:
9 237 km

Tlak na povrchu:
0,37 atmosfér

Gravitace:
0,85 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
25 K