Iorasp JH-D d12-0 [#9856639723]

Iorasp JH-D d12-0 B 1
Typ:
Class V gas giant
Vzdálenost k cíli:
9 040 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
924 CR
Efficiency target:
21

Hmotností Země:
669,4600
Hvězdný rádius:
70 934 km

Povrchová teplota:
2 294 K

Gravitace:
5,41 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Složení atmosféry:
74,39% Hydrogen
25,61% Helium

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
0,4 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0333
Sklon dráhy:
142,62°
Periapsida:
221,63°
Rychlost rotace:
0,4 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,2360 °