Byoi Aip TU-G c10-390 [#107292812943194]

Byoi Aip TU-G c10-390 6 b
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
6 448 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
IBROWN34
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0316
Hvězdný rádius:
2 190 km

Povrchová teplota:
86 K

Gravitace:
0,27 G

Složení:
91,14% Rock
8,86% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
20,5 d
Úhel zakřivení:
0,03 au
Výstřednost dráhy:
0,0001
Sklon dráhy:
-0,25°
Periapsida:
159,09°
Rychlost rotace:
20,5 d
Axiální náklon:
-0,4758 °

Materiály:
Fe (19,0%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,4%) P (10,0%) Cr (8,6%) Ge (5,5%) V (4,7%) Nb (1,3%) Sb (1,2%) Sn (1,1%)