Kremainn [#13864557094337]

100,00%
Kremainn / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 208 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4414
Hvězdný radius:
0,5706
Stáří:
11 234 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 204 K
Kremainn A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
96 470 000 000 000 Mt

Inner radius:
654 860 km
Outer radius:
1 941 100 km
Kremainn B Belt
Class:
Icy

Mass:
2 452 600 000 000 000 Mt

Inner radius:
5 422 900 km
Outer radius:
540 490 000 km
Kremainn 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
11 ls
Předpokládaná hodnota:
14 767 CR

Hmotností Země:
0,7180
Hvězdný rádius:
5 508 km

Gravitace:
0,96 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
724 K

Materiály:
Fe (21,8%) Ni (16,5%) S (15,6%) C (13,1%) Cr (9,8%) P (8,4%) Zn (5,9%) V (5,4%) Mo (1,4%) Te (1,2%) Hg (1,0%)
Kremainn 2 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 850 ls
Předpokládaná hodnota:
4 783 CR

Hmotností Země:
413,5399
Hvězdný rádius:
74 859 km

Reserve level:
Běžné

Gravitace:
3,00 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
101 K
Kremainn 2 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 849 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0118
Hvězdný rádius:
1 993 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
56 K

Materiály:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Ge (3,6%) As (1,6%) Cd (1,0%) Sn (0,7%) Y (0,7%)
Kremainn 2 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 849 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0132
Hvězdný rádius:
2 066 km

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
54 K

Materiály:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) V (2,9%) Cd (0,9%) Sb (0,7%) Hg (0,5%)
Kremainn 3 / Gas giant with ammonia-based life
Vzdálenost k cíli:
2 871 ls
Předpokládaná hodnota:
865 CR

Hmotností Země:
409,8965
Hvězdný rádius:
74 885 km

Reserve level:
Běžné

Gravitace:
2,97 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
101 K
Kremainn 4 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
5 300 ls
Předpokládaná hodnota:
4 347 CR

Hmotností Země:
195,2587
Hvězdný rádius:
66 973 km

Reserve level:
Běžné

Gravitace:
1,77 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
53 K
Kremainn 4 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
5 300 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0051
Hvězdný rádius:
1 514 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
32 K

Materiály:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Ge (3,6%) Zn (3,4%) V (3,1%) Cd (1,0%) Y (0,7%) W (0,7%)
Kremainn 4 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
5 303 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0059
Hvězdný rádius:
1 588 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
31 K

Materiály:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Te (0,9%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)
Kremainn 4 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
5 298 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0133
Hvězdný rádius:
2 072 km

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
30 K

Materiály:
S (26,7%) C (22,4%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
Kremainn 4 c a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
5 298 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
629 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
30 K

Materiály:
S (30,1%) C (25,4%) P (16,2%) Fe (9,3%) Ni (7,0%) Se (4,7%) Ge (3,1%) V (2,3%) Te (0,8%) Nb (0,6%) W (0,5%)
Kremainn 4 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
5 300 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0037
Hvězdný rádius:
1 358 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
30 K

Materiály:
S (28,0%) C (23,5%) P (15,1%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Se (4,4%) V (3,1%) As (1,6%) Nb (0,9%) Ru (0,8%) Sn (0,8%)
Kremainn 4 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
5 299 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0088
Hvězdný rádius:
1 807 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
30 K

Materiály:
S (28,1%) C (23,7%) P (15,1%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Se (4,4%) V (3,1%) Zr (1,5%) Mo (0,8%) Hg (0,6%) Tc (0,5%)
Kremainn 4 e a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
5 299 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
618 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
30 K

Materiály:
S (29,8%) C (25,1%) P (16,0%) Fe (9,2%) Ni (6,9%) Cr (4,1%) Mn (3,8%) Ge (3,1%) Te (0,8%) Cd (0,7%) Mo (0,6%)
Kremainn 4 f / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
5 284 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0049
Hvězdný rádius:
1 489 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
30 K

Materiály:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Ge (3,5%) Nb (0,8%) Sb (0,7%) W (0,7%)
Kremainn 5 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
7 166 ls
Předpokládaná hodnota:
557 CR

Hmotností Země:
7,9631
Hvězdný rádius:
14 434 km

Tlak na povrchu:
1,20 atmosfér

Reserve level:
Běžné

Gravitace:
1,55 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium

Povrchová teplota:
25 K