2MASS J21532393+4720542 [#22623336736081]

100,00%
2MASS J21532393+4720542 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2148
Hvězdný radius:
0,3820
Stáří:
11 534 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 167 K