Eok Gree TO-Q e5-3167 (Green Crystal Stellar Remnant) [#13603434384052]

Eok Gree TO-Q e5-3167 2 d
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
3 007 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
4

Hmotností Země:
0,0076
Hvězdný rádius:
1 375 km

Povrchová teplota:
20 K

Gravitace:
0,16 G

Složení:
91,23% Rock
8,77% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
0,4 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0727
Sklon dráhy:
2,19°
Periapsida:
219,05°
Rychlost rotace:
0,4 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,4903 °

Materiály:
Fe (20,0%) S (19,8%) C (16,6%) Ni (15,1%) P (10,6%) Mn (8,3%) Se (3,1%) Zr (2,3%) Cd (1,6%) Nb (1,4%) Ru (1,2%)