Smojai YQ-M d7-17 [#594592991939]

Smojai YQ-M d7-17 B 7 a
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
310 080 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0547
Hvězdný rádius:
3 321 km

Povrchová teplota:
62 K
Tlak na povrchu:
0,02070692 atmosfér

Gravitace:
0,20 G

Složení:
87,83% Ice
10,46% Rock
1,71% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Složení atmosféry:
99,92% Argon
0,08% Nitrogen

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
79,1 d
Úhel zakřivení:
0,04 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
2,25°
Periapsida:
269,97°
Rychlost rotace:
78,8 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,2745 °