Drojia GB-T a44-1 [#23137525454200]

Drojia GB-T a44-1 4
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
2 313 ls

Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3784
Hvězdný rádius:
5 778 km

Povrchová teplota:
20 K
Tlak na povrchu:
0,00269924 atmosfér

Gravitace:
0,46 G

Složení:
68,47% Ice
21,03% Rock
10,50% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon
Složení atmosféry:
85,68% Neon
14,32% Helium

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
14 554,3 d
Úhel zakřivení:
4,63 au
Výstřednost dráhy:
0,0010
Sklon dráhy:
0,95°
Periapsida:
218,30°
Rychlost rotace:
1,8 d
Axiální náklon:
-0,1149 °

Materiály:
S (23,1%) C (19,5%) Fe (16,2%) P (12,5%) Ni (12,2%) Mn (6,7%) Se (3,6%) Ge (3,3%) Mo (1,1%) Ru (1,0%) W (0,9%)