Drojia GB-T a44-1 [#23137525454200]

Drojia GB-T a44-1 2 a
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
926 ls

Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0103
Hvězdný rádius:
1 928 km

Povrchová teplota:
20 K

Gravitace:
0,11 G

Složení:
87,90% Ice
10,38% Rock
1,71% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
103,1 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
32,99°
Periapsida:
133,81°
Rychlost rotace:
105,6 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,2413 °

Materiály:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Ge (3,1%) Cd (0,9%) Ru (0,7%) Sn (0,7%)