2MASS J05351715-0526456 [#183197667894273]

2MASS J05351715-0526456
Typ:
M (Red dwarf) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Stáří:
10 090 million years
Celá spektrální třída:
M7 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,2656
Hvězdný radius:
0,4308

Povrchová teplota:
2 500 K


Absolutní velikost:
10,2963
Rychlost rotace:
1,6 d
2MASS J05351715-0526456 A Belt
Class:
Metallic

Mass:
70 078 000 000 000 Mt

Inner radius:
494 430 km
Outer radius:
1 626 700 km