Chroabs HH-V d2-75 [#2587206405915]

Chroabs HH-V d2-75 1
Typ:
Class V gas giant
Vzdálenost k cíli:
6 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
910 CR
Efficiency target:
21

Hmotností Země:
597,3616
Hvězdný rádius:
72 753 km

Povrchová teplota:
13 712 K

Gravitace:
4,59 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Složení atmosféry:
72,39% Hydrogen
27,61% Helium

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
0,5 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0100
Sklon dráhy:
-0,02°
Periapsida:
36,23°
Rychlost rotace:
0,5 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
1,1767 °